top of page

Reports
(since 2020, in Dutch)

Strategisch personeelsbeleid in het VO (2023)

In opdracht van:

VO-RAAD
MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Eva Knies

Peter Leisink

Julia Penning de Vries

Roos Mulder

Het Ministerie van OCW en de VO-raad hebben in het Sectorakkoord 2014-2017 als gezamenlijke ambitie vastgelegd om toekomstbestendig onderwijs te organiseren. Onderdeel daarvan is de versterking van het strategisch personeelsbeleid gericht op het koppelen van onderwijs- en personeelsontwikkeling. Het streefbeeld is dat schoolbesturen vanuit een oriëntatie op de toekomst en op hun externe omgeving werken aan de afstemming van hun personeelsbeleid op onderwijskundige doelen en daaraan gekoppeld de professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van personeel. Dit rapport beschrijft de staat van het strategisch personeelsbeleid 2023 en de ontwikkeling sinds 2018 op de vijf bij dit streefbeeld aansluitende indicatoren:

  1. Afstemming van strategisch personeelsbeleid op externe ontwikkelingen

  2. Afstemming van strategische personeelsbeleid op onderwijskundige doelen

  3. Duurzame inzetbaarheid van personeel

  4. Ontwikkelperspectief van leraren en schoolleiders

  5. Kwaliteit van implementatie van strategisch personeelsbeleid door schoolleiders

Strategisch personeelsbeleid in het VO (2021)

In opdracht van:

VO-RAAD
MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Eva Knies

Peter Leisink

Julia Penning de Vries

Het Sectorakkoord VO bevat een afspraak gericht op versterking van het strategisch personeelsbeleid. Het sectorakkoord formuleert als streefbeeld: schoolbesturen stemmen hun personeelsbeleid af op onderwijskundige doelen en daaraan gekoppeld de professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van leraren en schoolleiders. Dit rapport beschrijft de staat van het strategisch personeelsbeleid anno 2020 en de ontwikkeling sinds de nulmeting in 2018 op de vijf bij dit streefbeeld aansluitende indicatoren:

  1. Afstemming van strategisch personeelsbeleid op externe ontwikkelingen

  2. Afstemming van strategische personeelsbeleid op onderwijskundige doelen

  3. Duurzame inzetbaarheid

  4. Ontwikkelperspectief leraren en schoolleiders

  5. Kwaliteit van implementatie van strategisch personeelsbeleid door schoolleiders

bottom of page